Tävlingsinformation – PM

Allmänna regler

 • Deltagande sker på egen risk. Arrangören har deltagarförsäkring via SCF/Folksam.
 • Åldergräns för deltagande är 16 år.
 • Arrangören täcker inte skada på eller förlust av egendom.
 • Hjälm skall bäras under hela loppet, hjälmen skall bäras på huvudet och vara väl fastspänd.
 • Skräp skall kastas i avsedda skräpzoner eller depåer.
 • Tidtagning sker på alla deltagare.
 • Mobiltelefon får inte användas under loppet och inte heller lyssna på musik i hörlurar.
 • Vid olycka ring nödnumret som finns på baksidan av nummerlappen.
 • Behöver du stanna under loppet så kliv åt sidan för att inte hindra andra deltagare.
 • Vi tillämpar en maxtid för loppet. Maxtiden kommer kontrolleras i depåerna och deltagare som inte klarar maxtiden kommer att plockas av. En kvastbil kommer att finnas bakom sista cyklisten. Om du bryter loppet så meddela detta till kvasttelefonen, numret finns på baksidan av nummerlappen.

Klasser

 • Motionsklass 90, 60 eller 21 km. Gemensam start i grupper med tidtagning. Inget medlemskap i en förening krävs för deltagande. Arrangören är ansluten till Svenska Cykelförbundet(SCF) och loppet lyder under deras riktlinjer. Läs mer under Regler för motionsklass nedan.
 • Tävlingsklass 90 km, endast för licens Elit eller U23. Damklass kan ej godkännas 2018 pga att motionsklassen startar efter tävlingsklassen och säkerhetsrisker uppstår. Läs mer under Regler för tävlingsklass elit nedan.

Regler för motionsklass

 • Cykeln skall ha två hjul och plats för en person. Liggcykel och elcykel är inte tillåtna.
 • Tempostyre, extrabågar eller triathlonstyre är inte tillåtet. Diskhjul, flaskor av hårda material, lösa eller utstickande föremål som kan äventyra säkerheten är inte tillåtet. Vid tveksamheter kontakta arrangören.
 • Undantag från reglementet kan förekomma, exempelvis vid medicinska skäl.
 • Kontakta arrangören minst en vecka i förväg för godkännande av undantag från reglementet.

Regler för tävlingsklass

 • För tävlingsklassen gäller SCFs reglemente för landsvägstävlingar i kombination med de särskilda regler som arrangören meddelar i detta PM. För SCFs reglemente se http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingsregler/
 • Avprickning för deltagare i tävlingsklass sker i startfållan 10 min innan start.
 • Uppvärmning på tävlingsbanan tillåten fram tills 10 min innan start.
 • Inga servicefordon tillåts, ingen neutral service kommer heller finnas.
 • Fast langning kommer att ske vid Edeby. Skyltat från RV62 söder om Olsäter.
 • Damer med licens Elit eller U23 kan delta i motionsklass men starta i direkt anslutning till tävlingsklass elit, licens skall uppvisas vid startfållan.
 • Vid frågor angående tävlingsklassen kontakta tävlingsledare Jonas Haglund, 070-514 62 04, jonas.haglund@yahoo.com

Starten 90K, Uddeholm, kl 12.00

Starten för BIKE 90K är 12:00 från Uddeholmsladan i Uddeholm. Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 11:30. Motionsklassen startar 12.15. Deltagarna kommer att delas upp i olika startgrupper baserat på sin egen beräknade snitthastighet. Skyltar som visar var de olika startgrupperna skall stå kommer att finnas vid starten. I tävlingsklass är det startskottet som startar tidtagningen. I övriga startgrupper startar tiden först när åkaren passerar startlinjen.

Starten 60K, Munkfors, kl 13.15

Starten för BIKE 60K är 13.15 från Gamla Bruket i Munkfors. Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 12:45. Starten kommer ske i grupper med max 20 åkare i varje grupp. Deltagarna kommer att delas upp i olika startgrupper baserat på sin egen beräknade snitthastighet. Skyltar som visar var de olika startgrupperna skall stå kommer att finnas vid starten. Grupperna startar med tidsmellanrum och släpps in i övriga startfältet som startat i Uddeholm. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Starten 21K, Forshaga, kl 15.00

Starten för BIKE 21K är 15.00 från Forshaga Lärcenter. Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 14:30. Starten kommer ske i grupper med max 20 åkare i varje grupp. Deltagarna kommer att delas upp i olika startgrupper baserat på sin egen beräknade snitthastighet. Skyltar som visar var de olika startgrupperna skall stå kommer att finnas vid starten. Grupperna startar med tidsmellanrum och släpps in i övriga startfältet som startat i Uddeholm och Munkfors. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Banan

Kilometerskyltar finns var 5:e km, visar kilometer kvar till mål. De sista 5 km är märkta vid varje km. Tänk på att banan är smal och att försiktighet bör iakttas, hänsyn till medtävlande skall visas. Som grundregel gäller att vid förbipasserande tävlande bakifrån, håll till höger.

Under loppets första 10 km kommer det vara tekniskt, det kommer dessutom en halkig bro och en smal tunnel, försiktighet bör iakttas. Samma gäller under loppets sista 5 km då banan kommer in i Karlstad centrum och den blir lite mer teknisk.

Vid alla vägövergångar finns flaggvakter. Skogsvägar och stigar som korsar banan är avstängda med plastband och informationsskyltar. Ojämnheter i asfalten, brunnar m.m är märkta med färg strax innan. Se bansträckningen >

Maxtider – reptider

Maxtiden är satt till 7 timmar med följande reptider:

 • Munkfors: kl 14:15
 • Edeby: kl 15:45
 • Forshaga: kl 17:15

Vätskestationer

Vätskestationer kommer att finnas vid 3 platser förutom start och mål. Se bansträckningen >
Utbudet vid vätskestationerna är: banan, bulle, vatten, sportdryck samt choklad och kaffe vid den sista vätskestationen Forshaga.

Nummerlappar

Nummerlappar bärs väl synligt på ryggen. Nummerlappar och chip kan hämtas på följande platser och tider:

 • OBS! Deltagare som köpt bussbiljett erhåller nummerlappar och chip i samband med påstigning av bussen i Karlstad.
 • Vid starten i Uddeholm, Uddeholmsladan Se karta >
  Lördag 22 sept kl. 10:30 – 11:30
 • Vid starten i Munkfors, Gamla Bruket Se karta >
  Lördag 22 sept kl. 12.00 – 12:45
 • Vid starten i Forshaga, Forshaga Lärcenter Se karta >
  Lördag 22 sept kl. 13.30 – 14.30

Anmälan på plats och byte av namn

Anmälan på plats och byte av namn på deltagare går att göra fram till att nummerlappsutdelning stänger. OBS! Betalning hanteras endast via kort eller swish.

Parkering

Parkering finns vid starten i Uddeholm. Se karta >
Parkering finns vid starten i Munkfors. Se karta >
Parkeirng finns vid starten i Forshaga. Se karta >
I målet vid Museiparken hänvisas till allmänna parkeringsplatser i Karlstads Centrum. Se karta >

Bussar till start

För de som köpt busstransport kommer buss samt transport av cyklar att avgå från målet vid Museigatan i Karlstad till starten i Uddeholm, Munkfors eller Forshaga. Vid transporten bör cyklar emballeras noga. Arrangören tillhandahåller bubbelplast. Läs mer om bussarna och avgångstider här.

Transport av väskor till mål

För transport av väskor till målet i Karlstad ska väskan lämnas vid anvisad plats vid startområdet.

Sjukvård – olycka

Sjukvård i form av sjuksköterska med sjukvårdsväska finns i start, mål samt vid vätskestationerna. Deltagare som uppmärksammar att en medtävlande behöver sjukvård ska meddela detta till närmaste funktionär och/eller ringa tävlingens sjukvårdskoordinator, 072-7337285. Om situationen är akut, ring 112!

Bryta tävlingen

Tävlande som bryter har möjlighet att åka med efteråkare (minibuss) till närmaste vätskestation för att därefter få busstransport till målet i Karlstad.  För att komma i kontakt med efteråkaren ring 072-5877849.

OBS! Chipet ska lämnas till sjukvårdare vid vätskestationen.

Återlämning chip

Chip ska återlämnas vid anvisad plats direkt efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören. Försäkringar finns, exv via Folksam.

Dusch & omklädning

Möjlighet till dusch och omklädning finns via kortare busstransport från målområdet.

Spurtpriser & prispengar

Vid vätskestationerna Munkfors och Forshaga kommer spurtpriser delas ut till de tre främsta i tävlingsklass elit:

 1. 3000 kr
 2. 2000 kr
 3. 1000 kr

I målet i Karlstad kommer prispengar delas ut till de tre främsta i tävlingsklass elit:

 1. 25 000 kr
 2. 10 000 kr
 3. 5 000 kr

Resultat & prisutdelning

Resultat kommer att publiceras på klaralvsloppet.se

Samtliga deltagare kommer att få en medalj direkt efter målgång. Prisutdelning för tävlingsklass elit kommer att ske ca. 14:30.

After race

Mot uppvisande av medaljen erhålls 25 % rabatt på ett antal krogar och restauranger i Karlstad. Vilka som är aktuella meddelas senare.

Partners