Bike 90K

Nio mil asfalterad naturupplevelse.

Ett unikt cykellopp på Klarälvsbanan, som skär rakt igenom det värmländska landskapet – nio mil asfalterad naturupplevelse.

Tillsammans kommer ni lämna skogarna i norra Värmland för att passera sjöar, byar och samhällen genom det allt öppnare landskapet ner mot Karlstad och målgång i Museiparken i Karlstad.

Banan går på en gammal banvall och därmed helt bilfri och utan några branta stigningar, bara att trampa på och njuta.

Anmälan

Här nedan kan du redan idag köpa startplatser till loppet. Registrering av deltagare sker under försommaren och framåt. På det viset är det enkelt för klubbar, företag och kompisgäng att försäkra sig om startplatser utan att behöva registrera åkare redan idag.

Till anmälan

Partners