Tävlingsinformation – PM

Regler för deltagande

 • Deltagande sker på egen risk. Arrangören har deltagarförsäkring via SCF/Folksam.
 • Åldergräs för deltagande är 16 år.
 • Arrangören täcker inte skada på eller förlust av egendom.
 • Hjälm skall bäras under hela loppet, hjälmen skall bäras på huvudet och vara väl fastspänd.
 • Skräp skall kastas i avsedda skräpzoner eller depåer.
 • Anmälningsavgiften återbetalas inte vid exempelvis sjukdom, vi hänvisar er till att själv skaffa försäkring, exempelvis Startklar.
 • Tidtagning sker på alla deltagare, då loppet är ett motionslopp kommer ingen resultatlista presenteras.
 • Loppet har gemensam start, vid högt antal startande kommer arrangören dela upp i olika startgrupper.
 • Mobiltelefon får inte användas under loppet och inte heller lyssna på musik i hörlurar.
 • Vid olycka ring nödnumret som finns på baksidan av nummerlappen.
 • Behöver du stanna under loppet så kliv åt sidan för att inte hindra andra deltagare.
 • Vi tillämpar en maxtid för loppet. Maxtiden kommer kontrolleras i depåerna och deltagare som inte klarar maxtiden kommer att plockas av. En kvastbil kommer att finnas bakom sista cyklisten. Om du bryter loppet så meddela detta till kvasttelefonen, numret finns på baksidan av nummerlappen.


Regler för cykel och utrustning

 • Cykeln skall ha två hjul och plats för en person. Liggcykel och elcykel är inte tillåtna.
 • Tempostyre, extrabågar eller triathlonstyre är inte tillåtet. Diskhjul, flaskor av hårda material, lösa eller utstickande föremål som kan äventyra säkerheten är inte tillåtet. Vid tveksamheter kontakta arrangören.
 • I linje med gällande tävlingsreglemente så tillåter även vi skivbromsar, detta kan dock komma att ändras om det kommer andra rekommendationer från SCF
 • Undantag från reglementet kan förekomma, exempelvis vid medicinska skäl.
 • Kontakta arrangören minst en vecka i förväg för godkännande av undantag från reglementet.

Klasser

90 km motionslopp för cykel, gemensam start med tidtagning. Inget medlemskap i en förening krävs för deltagande. Arrangören är ansluten till Svenska Cykelförbundet(SCF) och loppet lyder under deras riktlinjer.

Starten

Starten för BIKE är 10:00 från Uddeholmsladan i Uddeholm. Se karta >

Deltagare har access till startområdet från 09:30. Deltagarna kommer att delas upp i olika startgrupper baserat på sin egen beräknade snitthastighet. Skyltar som visar var de olika startgrupperna skall stå kommer att finnas vid starten.

Startområdet kommer att vara uppmärkt i enlighet med dessa startgrupper. För samtliga deltagare startar tiden när åkaren passerar startlinjen.

Banan

Kilometerskyltar finns var 5:e km, visar kilometer kvar till mål. De sista 5 km är märkta vid varje km. Tänk på att banan är smal och att försiktighet bör iakttas, hänsyn till medtävlande skall visas. Som grundregel gäller att vid förbipasserande tävlande bakifrån, håll till höger.

Under loppets första 10 km kommer det vara tekniskt, det kommer dessutom en halkig bro och en smal tunnel, försiktighet bör iakttas. Samma gäller under loppets sista 5 km då banan kommer in i Karlstad centrum och den blir lite mer teknisk.

Vid alla vägövergångar finns flaggvakter. Skogsvägar och stigar som korsar banan är avstängda med plastband och informationsskyltar. Ojämnheter i asfalten, brunnar m.m är märkta med färg strax innan. Se bansträckningen >

Maxtider – reptider

Maxtiden är satt till 8 timmar med följande reptider:

 • Munkfors: kl 13:00
 • Edeby: kl 14:00
 • Forshaga: kl 15:30

Vätskestationer

Vätskestationer kommer att finnas vid 3 platser förutom start och mål. Se bansträckningen >
Utbudet vid vätskestationerna är: banan, bulle, vatten, saft, sportdryck samt choklad och kaffe vid den sista vätskestationen Forshaga.

Nummerlappar

Nummerlappar bärs väl synligt på ryggen. Nummerlappar och chip kan hämtas på följande platser och tider:

 • Bibliotekshuset Karlstad, vid målet i Museiparken Se karta >
  Lördag 30 sept kl 18:00 – 20:00
 • Uddeholmsladan, vid starten i Uddeholm Se karta >
  Söndag 1 okt kl. 07:00 – 09:30

Efteranmälan och byte av namn

Efteranmälan och byte av namn på deltagare går att göra fram till att nummerlappsutdelning stänger.

Parkering

Parkering finns vid starten i Uddeholm. Se karta >
I målet vid Museiparken hänvisas till allmänna parkeringsplatser i Karlstads Centrum. Se karta >

Bussar till start

För de som köpt busstransport kommer buss att avgå från målet vid Museigatan i Karlstad. Läs mer om bussarna och avgångstider här.

För de som köpt busstransport ingår även transport av cyklar från målet i Karlstad till starten i Uddeholm. Cykeln ska lämnas mellan 06.30 – 06:45 vid anvisad plats vid målområdet i Karlstad.

Transport av väskor till mål

För transport av väskor till målet i Karlstad ska väskan lämnas vid anvisad plats vid startområdet.

Sjukvård – olycka

Sjukvård i form av sjuksköterska med sjukvårdsväska finns i start, mål samt vid vätskestationerna. Deltagare som uppmärksammar att en medtävlande behöver sjukvård ska meddela detta till närmaste funktionär och/eller ringa tävlingens sjukvårdskoordinator,072-7337285. Om situationen är akut, ring 112!

Bryta tävlingen

Tävlande som bryter har möjlighet att åka med efteråkare (minibuss) till närmaste vätskestation för att därefter få busstransport till målet i Karlstad.  För att komma i kontakt med efteråkaren ring 072-5765844.

OBS! Chipet ska lämnas till sjukvårdare vid vätskestationen.

Återlämning chip

Chip ska återlämnas vid anvisad plats direkt efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren.

Dusch & omklädning

Möjlighet till dusch och omklädning finns vid Actic Karlstad City i direkt närhet med målområdet. Alternativt Tingvalla IP dit buss går från målområdet.

Resultat & prisutdelning

Resultat kommer att publiceras på klaralvsloppet.se

Samtliga deltagare kommer att få en medalj direkt efter målgång.

After race

Mot uppvisande av medaljen erhålls 25 % rabatt på ett antal krogar och restauranger i Karlstad. Läs mer >

Partners