Anmälan, Bike 60K, 22 september

545.00 kr


Här nedan kan du köpa startplatser till loppet. Komplett registrering med samtliga uppgifter sker i nästa steg, du får ett mail från oss under maj månad där mer information efterfrågas.

STARTAVGIFTER BIKE 60K
Ordinarie startavgift är 445 kr
Från 1 juni höjs startavgiften till 545 kr
Från 1 september höjs startgiften till 645 kr
Efteranmälan kan ske fram till en timme före start