Anmälan, Bike 90K, 22 september

595.00 kr


Här nedan kan du köpa startplatser till loppet. Komplett registrering med samtliga uppgifter sker i nästa steg, du får ett mail från oss under maj månad där mer information efterfrågas.

STARTAVGIFTER BIKE 90K
Ordinarie startavgift är 495 kr
Från 1 juni höjs startavgiften till 595 kr
Från 1 september höjs startgiften till 695 kr
Efteranmälan kan ske fram till en timme före start