Tävlingsinformation – PM

Tävlingsform

Tävlingen genomförs i klassisk teknik i enlighet med Svenska Skidförbundets regler. All annan åkning är förbjuden och medför sanktion.

 • Tävlingsklass. Deltagarna i tävlingsklass måste uppnått juniorålder 19 år då sträckan är längre än 50 km. Deltagarna seedas i startgrupper och startar med tidsintervall. De 100 högst seedade kör med låneskidor levererade av Skigo.
 • Motionsklass. Ingen åldersbegränsning. Deltagarna seedas i startgrupper och startar med tidsintervaller efter tävlingsklass.

Starten

Starten för ROLLER SKI är 10:00 från Uddeholmsladan i Uddeholm. Deltagare har access till startfållorna från 09:30. Deltagarna kommer att seedas i följande startgrupper:

 1. 10.00 Tävlingsklass Damer/Herrar,  startnummer 1-100
 2. 10.05 Tävlingsklass Damer/Herrar, startnummer 101- 200
 3. 10.06 Tävlingsklass Damer/Herrar, startnummer 201 – 300
 4. 10.07 Motionsklass Damer/Herrar, startnummer 301 – 400
 5. 10.08 Motionsklass Damer/Herrar, startnummer 401 – 500
 6. 10.09 Osv

Startområdet kommer att vara uppmärkt i enlighet med dessa startgrupper. I första startgrupp är det startskottet som startar tidtagningen. I övriga startgrupper startar tiden först när åkaren passerar startlinjen.

Banan

Kilometerskyltar finns var 5:e km, visar kilometer kvar till mål. De sista 5 km är märkta vid varje km. Tänk på att banan är smal och att försiktighet bör iakttas, hänsyn till medtävlande skall visas. Som grundregel gäller att vid förbipasserande tävlande bakifrån, håll till höger.

Under loppets första 10 km kommer det vara tekniskt, det kommer dessutom en halkig bro och en smal tunnel, försiktighet bör iakttas. Samma gäller under loppets sista 5 km då banan kommer in i Karlstad centrum och den blir lite mer teknisk.

Vid alla vägövergångar finns flaggvakter. Skogsvägar och stigar som korsar banan är avstängda med plastband och informationsskyltar. Ojämnheter i asfalten, brunnar m.m är märkta med färg strax innan. Se bansträckningen >

Maxtider – reptider

Maxtiden är satt till 8 timmar med följande reptider:

 • Munkfors: kl 13:00
 • Edeby: kl 14:00
 • Forshaga: kl 15:30


Vätskestationer

Vätskestationer kommer att finnas vid 7 platser förutom start och mål. Se bansträckningen >
Utbudet vid vätskestationerna är: banan, bulle, vatten, saft, sportdryck samt choklad och kaffe vid de två sista vätskestationerna, Forshaga och Edsgatan.

Hjul/skidor

Tävlingen följer Svenska Skidförbundets rekommendationer gällande träningshjul vid rullskidtävlingar.

Ur SSFs arbetsgrupp för rullskidors rekommendationer:

 • Vi rekommenderar att man som arrangör bara godkänner hjul som har någon typ av tryckt markering på hjulen. Detta för att som arrangör slippa diskussioner med åkarna kring godkännandet. Det finns hjul som är helt omarkerade men dessa har i regel några år på nacken, sedan flera år tillbaka har alla seriösa rullskidstillverkare tydliga markeringar på hjulen som visar vilket rullmotstånd de har.
 • I listan nedan står alla godkända hjul från respektive fabrikat. T.ex. under Swenor så står det 2, 3 eller 4. Vanliga standardhjul är då markerade med en ”2”, sen finns det trögare hjul som heter 3 eller 4, de går långsammare, men de är också godkända för att tävla på.
 • Fler fabrikat än de här nedan kan tillkomma efter hand.

Hjulfabrikat

Märkning

Övrig information

Swenor

2, 3 eller 4

Svarta gummihjul

Elpex

2, 3 eller 4

Svarta gummihjul och rosa PU-hjul

Skigo

2 eller 3

Svarta gummihjul

Swix

2 eller 3

Svarta gummihjul

Marwe

0, 6 eller 7

Svarta gummihjul

Ski Skett

L, P eller 2

Svarta och blåa hjul

Kontroll sker före start och efter målgång. Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr.

Låneskidor

Alla åkare i första startgrupp, ca 100 st kommer att förses med låneskidor från Skigo. OBS! Åkare som blir aktuella för låneskidor kontaktas av arrangören. Låneskidor kan testas om så önskas vid:

 •          Fredag 29 sept vid målet i Museiparken Karlstad kl. 18:00 – 20:00
 •          Lördag 30 september vid starten i Uddeholm kl. 08:00 – 09.00

 Skidorna märks med åkarens startnummer och erhålls i startområdet av Skigo  i direkt anslutning till starten.

Stavar

Tävlingen följer Svenska Skidförbundets riktlinjer för stavlängder:
OBS! Ny riktlinje togs i bruk inför Alliansloppet den 26 augusti 2017!

 • Vid rullskidtävlingar i klassisk teknik skall stavarna vara maximalt 83 % av kroppslängden. (max = h*0,83).
 • Kroppslängden mäts med skidpjäxorna påtagna när åkaren står på en plan yta.
 • Stavlängden mäts från stavspetsen upp till handremmens överkant där den fäster i handtaget.
 • Alla mätningar skall avrundas i hela centimeter enligt följande: Mindre än 0,5 cm avrundas nedåt, 0,5 cm och högre avrundas uppåt.

Stavmätningsstationer finns i både starten och målet. Reservstavar för utlåning kommer att finnas på samtliga drickastationer. Reservstavar skall återlämnas på avsedd plats i start/målområde.

Ersättningsstavar

Vid stavbrott finns det ersättningsstavar på samtliga vätskestationer i anslutning till sjukvården. För att få en ersättningsstav ska nummer noteras av en funktionär. Ersättningsstavar lämnas in på anvisad plats vid mål. Ej återlämnad stav debiteras deltagaren.

Hjälm och glasögon

Hjälm och glasögon skall användas av samtliga deltagare.

Kontroll av utrustning

Materialkontroll kommer att ske genom stickprov före loppet. Efter loppet kommer de 200 första åkarna kontrolleras och därefter stickprov på övriga. Funktionärer har till uppgift att rapportera samt dokumentera åkare som har misstänkt felaktig utrustning och dessa kommer kontrolleras direkt efter målgång. Otillåten utrustning medför sanktion.

Nummerlappsutdelning

Nummerlappar och chip kan hämtas på följande platser och tider:

 • Bibliotekshuset Karlstad, vid målet i Museiparken Se karta >
  Fredag 29 sept kl 18:00 – 20:00
 • Uddeholmsladan, vid starten i Uddeholm Se karta >
  Lördag 30 sept kl. 07:00 – 09:30

Efteranmälan och byte av namn

Efteranmälan och byte av namn på deltagare går att göra fram till att nummerlappsutdelning stänger.

Parkering

Parkering finns vid starten i Uddeholm. Se karta >
I målet vid Museiparken hänvisas till allmänna parkeringsplatser i Karlstads Centrum. Se karta >

Bussar till start

För de som köpt busstransport kommer buss att avgå från målet vid Museigatan i Karlstad. Läs mer om bussarna och avgångstider här.

Transport av väskor till mål

För transport av väskor till målet i Karlstad ska väskan lämnas vid anvisad plats vid startområdet.

Sjukvård – olycka

Sjukvård i form av sjuksköterska med sjukvårdsväska finns i start, mål samt vid vätskestationerna. Deltagare som uppmärksammar att en medtävlande behöver sjukvård ska meddela detta till närmaste funktionär och/eller ringa tävlingens sjukvårdskoordinator,072-7337285. Om situationen är akut, ring 112!

Bryta tävlingen

Tävlande som bryter har möjlighet att åka med efteråkare (minibuss) till närmaste vätskestation för att därefter få busstransport till målet i Karlstad.  För att komma i kontakt med efteråkaren ring 072-5765844.

OBS! Chipet ska lämnas till sjukvårdare vid vätskestationen.

Återlämning chip

Chip ska återlämnas vid anvisad plats direkt efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren.

Dusch & omklädning

Möjlighet till dusch och omklädning finns vid Actic Karlstad City i direkt närhet med målområdet. Alternativt Tingvalla IP dit buss går från målområdet.

Resultat & prisutdelning

Resultat kommer att publiceras på klaralvsloppet.se

Samtliga deltagare kommer att få en medalj direkt efter målgång. Prisutdelning för de tre bästa (herrar resp damer) kommer att ske 14:00.

After race

Mot uppvisande av medaljen erhålls 25 % rabatt på ett antal krogar och restauranger i Karlstad. Läs mer >

 

Partners