Klarälvsloppet 2020 inställt

Världens pandemisituation utvecklade sig tyvärr inte under sommaren på det sätt vi som arrangör hade hoppats på vilket medfört att de restriktioner vi lyder under inte ändrats.

Klarälvsloppet som arrangemang styrs av riktlinjer från Svenska Skidförbundet, Svenska Cykelförbundet och Svenska Friidrottsförbundet. Arrangemanget söker även tillstånd via Länsstyrelsen.

Att genomföra ett motionslopp med den volym deltagare som Klarälvsloppet samlar är så klart inte gynnsamt utifrån den smittspridningsrisk som skapas och direktivet med folksamlingar på max 50 personer reglerar förutsättningarna för detta.

Att genomföra enbart ett elitlopp medför också stora svårigheter med delvis stängda landsgränser samtidigt som evenemangets ekonomi påverkas kraftigt utan intäkter från anmälningsavgifter.

Därför finns det i dagsläget inga möjligheter att genomföra Klarälvsloppet 2020. Vi siktar istället på att komma tillbaks med ett fantastiskt evenemang 2021 där världen förhoppningsvis tagit sig igenom coronapandemin och börjat fungera mer normalt igen.

Hantering av anmälningsavgifter
Anmälda deltagare kommer under de kommande dagarna få ett mail där valet är att flytta sin anmälan till kommande år eller få hela summan återbetald.

Partners