Tävlingsinformation – PM Bike

Allmänna regler

 • Deltagande sker på egen risk. Arrangören har deltagarförsäkring via SCF/Folksam.
 • Åldergräns för deltagande är 16 år i 90K och 60K. För 21K är åldersgränsen 13 år. I sällskap med vuxen kan deltagare under 13 år även deltaga på 21K.
 • Arrangören täcker inte skada på eller förlust av egendom.
 • Hjälm skall bäras under hela loppet, hjälmen skall bäras på huvudet och vara väl fastspänd.
 • Skräp skall kastas i avsedda skräpzoner eller depåer.
 • Tidtagning sker på alla deltagare.
 • Mobiltelefon får inte användas under loppet och inte heller lyssna på musik i hörlurar.
 • Vid olycka ring sjukvårdskoordinator 072-216 13 38 alt 112.
 • Behöver du stanna under loppet så kliv åt sidan för att inte hindra andra deltagare.
 • Vi tillämpar en maxtid för loppet. Maxtiden kommer kontrolleras i depåerna och deltagare som inte klarar maxtiden kommer att plockas av. En efteråkare kommer att finnas bakom sista cyklisten. Om du bryter loppet så meddela detta till efteråkare 076-798 53 13.

Klasser

 • Motionsklass Bike 90, 60 eller 21 km. Gemensam start i grupper med individuell nettotid där tidtagningen startar först när åkaren passerar startlinjen. Inget medlemskap i en förening krävs för deltagande. Arrangören är ansluten till Svenska Cykelförbundet(SCF) och loppet lyder under deras riktlinjer.
 • Motionsklass Inlines 90K. En särskild startgrupp för inlines finns som kommer starta efter ordinarie startfält i Bike 90K. Startiden är ca 12:30. Anmälan till loppet sker via ordinarie anmälan till Bike 90K.Särskilda regler för deltagande med inlines:
  • Stavar får inte användas.
  • Deltagare måste visa hänsyn mot andra deltagare längs banan och deltagare tillåts endast köra om cyklister när tillfälle ges och det sker med försiktighet.

Reglemente kring cyklar

 • Cykeln skall ha två hjul och plats för en person.
 • Liggcykel tillåts inte.
 • Tempostyre, extrabågar eller triathlonstyre är inte tillåtet.
 • Diskhjul, flaskor av hårda material, lösa eller utstickande föremål som kan äventyra säkerheten är inte tillåtet.
 • Bike 21K är en öppen klass vilket medför inga särskilda regler kring cyklar och utrustning. Elcykel är tillåtet i Bike 21K.
 • Undantag från reglementet för cyklar kan förekomma vid kontakt med arrangören, exempelvis för paracyklar pga medicinska skäl.
 • OBS! Kontakta arrangören minst en vecka i förväg för godkännande av undantag från reglementet. Kontaktperson är tävlingsledare Jonas Haglund 070-514 62 04.

Starten 90K, Uddeholm, kl 12.00

Starten för BIKE 90K är 12:00 från Uddeholmsladan i Uddeholm. Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 11:30. Deltagarna kommer att delas upp i olika startgrupper baserat på sin egen beräknade snitthastighet. Skyltar som visar var de olika startgrupperna skall stå kommer att finnas vid starten. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Efter ordinarie startfält med cyklister startar inlinesåkare.

Starten 60K, Munkfors, kl 13.00

Starten för BIKE 60K är 13.00 från Gamla Bruket i Munkfors. Se karta >
OBS! Enklaste väg till starten sker via denna infart; Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 12:30. Starten kommer ske i grupper med max 20 åkare i varje grupp. Deltagarna kommer att delas upp i olika startgrupper baserat på sin egen beräknade snitthastighet. Skyltar som visar var de olika startgrupperna skall stå kommer att finnas vid starten. Grupperna startar med tidsmellanrum och släpps in i övriga startfältet som startat i Uddeholm. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Starten 21K, Forshaga, kl 15.00

Starten för BIKE 21K är 15.00 från Forshaga Lärcenter. Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 14:30. Starten kommer ske i grupper med max 20 åkare i varje grupp. Deltagarna kommer att delas upp i olika startgrupper baserat på sin egen beräknade snitthastighet. Skyltar som visar var de olika startgrupperna skall stå kommer att finnas vid starten. Grupperna startar med tidsmellanrum och släpps in i övriga startfältet som startat i Uddeholm och Munkfors. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Banan

Kilometerskyltar finns var 5:e km, visar kilometer kvar till mål. De sista 5 km är märkta vid varje km. Tänk på att banan är smal och att försiktighet bör iakttas, hänsyn till medtävlande skall visas. Som grundregel gäller att deltagare i möjligaste mån cyklar i högra delen av banan och möjliggör att omkörning kan ske på vänstra delen av banan.

Under loppets första 10 km kommer det vara tekniskt, det kommer dessutom en halkig bro och en smal tunnel, försiktighet bör iakttas. Samma gäller under loppets sista 5 km då banan kommer in i Karlstad centrum och den blir lite mer teknisk.

Vid alla vägövergångar finns flaggvakter. Skogsvägar och stigar som korsar banan är avstängda med plastband och informationsskyltar. Ojämnheter i asfalten, brunnar m.m är märkta med färg strax innan. Se bansträckningen >

Maxtider – reptider

Maxtiden är satt till 7 timmar med följande reptider:

 • Munkfors: kl 14:15
 • Edeby: kl 15:45
 • Forshaga: kl 17:15

Vätskestationer

Vätskestationer kommer att finnas vid 3 platser förutom start och mål. Se bansträckningen >
Utbudet vid vätskestationerna är: banan, bulle, vatten, sportdryck samt choklad och kaffe vid den sista vätskestationen Forshaga.

Nummerlappsutdelning

Nummerlappar bärs väl synligt på ryggen. Nummerlappar och chip kan hämtas på följande platser och tider:

 • Vid starten i Uddeholm, Uddeholmsladan Se karta >
  Lördag kl. 10:00 – 11:30
 • Vid starten i Munkfors, Gamla Bruket Se karta >
  Lördag kl. 11.00 – 12:30
 • Vid starten i Forshaga, Forshaga Lärcenter Se karta >
  Lördag kl. 13.30 – 14.30

Anmälan på plats och byte av namn

Anmälan på plats och byte av namn på deltagare går att göra fram till att nummerlappsutdelning stänger, platser och tider se ovan.
OBS! Betalning hanteras endast via kort eller swish.

Parkering

Parkering finns vid starten i Uddeholm. Se karta >
Parkering finns vid starten i Munkfors. Se karta >
Parkeirng finns vid starten i Forshaga. Se karta >
I målet vid Museiparken hänvisas till allmänna parkeringsplatser i Karlstads Centrum. Se karta >

Bussar till start

För de som köpt busstransport kommer buss samt transport av cyklar att avgå från målet vid Museigatan i Karlstad till starten i Uddeholm, Munkfors eller Forshaga. Vid transporten bör cyklar emballeras noga. Arrangören tillhandahåller bubbelplast. Läs mer om bussarna och avgångstider här.

Transport av väskor till mål

För transport av väskor till målet i Karlstad ska väskan lämnas vid anvisad plats vid startområdet.

Sjukvård – olycka

Sjukvård i form av sjuksköterska med sjukvårdsväska finns i start, mål samt vid vätskestationerna. Deltagare som uppmärksammar att en medtävlande behöver sjukvård ska meddela detta till närmaste funktionär och/eller ringa tävlingens sjukvårdskoordinator, 072-216 13 38. Om situationen är akut, ring 112!

Bryta tävlingen

Tävlande som bryter har möjlighet att åka med efteråkare (minibuss) till närmaste vätskestation för att därefter få busstransport till målet i Karlstad.  För att komma i kontakt med efteråkaren ring 076-798 53 13.

OBS! Chipet ska lämnas till sjukvårdare vid vätskestationen.

Återlämning chip

Chip ska återlämnas vid anvisad plats direkt efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören. Försäkringar finns, exv via Folksam.

Dusch & omklädning

Möjlighet till dusch och omklädning finns via kortare busstransport från målområdet.

Resultat & medaljer

Resultat kommer att publiceras på klaralvsloppet.se

Samtliga deltagare kommer att få en medalj direkt efter målgång.