Tävlingsinformation – PM Rollerski

Tävlingsform

Tävlingen genomförs i klassisk teknik i enlighet med Svenska Skidförbundets regler. All annan åkning är förbjuden och medför sanktion. Det finns tre distanser/klasser att välja mellan:

 • 90 km, tävlingsklass. Deltagarna i 90K måste uppnått juniorålder 19 år då sträckan är längre än 50 km. Deltagare seedas utifrån redovisade resultat vid anmälan och placeras i startgrupper. Seedningen görs helt klar i början av tävlingsveckan. Tävlingar som prioriteras som seedningsgrundande till Klarälvsloppet är Klarälvsloppet, Alliansloppet samt Vasaloppet. Roller Ski 90K är seedningsgrundande till Vasaloppet.
  OBS! För att arrangören skall hantera rättvis seedning av deltagarna skall anmälan ske senast måndag i tävlingsveckan kl 13.00. Anmälda därefter garanteras ej rättvis seedning.
 • 60 km, motionsklass. Deltagarna i 60K måste fylla 17 år under kalenderåret. Deltagarna väljer startgrupper utifrån egen beräknad åktid. Deltagare som kör motionsklass erhåller tid.
 • 21 km, motionsklass.  Deltagarna i 21K måste fylla 11 år under kalenderåret. Deltagarna väljer startgrupper utifrån egen beräknad åktid. Deltagare som kör motionsklass erhåller tid.

Starten 90K, Uddeholm, kl 09.00

Starten för ROLLER SKI 90K är 09:00 från Uddeholmsladan i Uddeholm. Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 08:30. Deltagarna kommer att seedas i följande startgrupper:

 1. 09.00 ELIT. Tävlingsklass Herrar,  startnummer 1-100
 2. 09.05 ELIT. Tävlingsklass Damer,  startnummer 1-100
 3. 09.10 Tävlingsklass Damer/Herrar, startnummer 101- 200
 4. 09.11 Tävlingsklass Damer/Herrar, startnummer 201 – 300
 5. 09.12 Tävlingsklass Damer/Herrar, startnummer 301 – 400
 6. 09.13 Tävlingsklass Damer/Herrar, startnummer 401 – 500
 7. 09.14 Osv

Startområdet kommer att vara uppmärkt i enlighet med dessa startgrupper. I första startgrupp är det startskottet som startar tidtagningen. I övriga startgrupper startar tiden först när åkaren passerar startlinjen.

Startgrupp 1 – ELIT

De högst seedade deltagarna i tävlingsklassen (max 100 personer) placeras av arrangören i startgrupp 1 – ELIT. Deltagare som är aktuella för startgrupp ELIT meddelas detta av arrangören via publiceringen av slutlig startlista i tävlingsveckan.

Startgrupp 1 – ELIT kör med låneskidor levererade av Skigo som märks med åkarens startnummer och erhålls i direkt anslutning till starten. Låneskidor kan testas före start vid följande tider:

 • Lördag, vid målet i Museiparken Karlstad kl. 16:00 – 19:00, på parkeringen bakom Lerinmuséet. Se karta >
 • Söndag, vid starten i Uddeholm kl. 07:30 – 08.30 Se karta >

Deltagare i elitklassen har möjlighet att ha en person som cyklar med reservstavar under loppet. Endast tillåtet för cyklist med avsedd väst som delas ut av tävlingsledaren. Kontakta tävlingsledare Annika Dahlman för att anmäla önskemål om detta.

Kontakta tävlingsledare Annika Dahlman angående frågor kring startgrupp 1 – ELIT, 072-507 70 35 alt [email protected]

Starten 60K, Munkfors, kl 11.00

Starten för ROLLER SKI 60K är 11:00 från Gamla Bruket i Munkfors. Se karta >
OBS! Enklaste väg till starten sker via denna infart; Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 10:30. Starten kommer ske i grupper med max 20 åkare i varje grupp. Grupperna startar med tidsmellanrum och släpps in i övriga startfältet som startat i Uddeholm. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Starten 21K, Forshaga, kl 13.30

Starten för ROLLER SKI 21K är 13:30 från Forshaga Lärcentrum. Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 13:00. Starten kommer ske i grupper med max 20 åkare i varje grupp. Grupperna startar med tidsmellanrum och släpps in i övriga startfältet som startat i Uddeholm eller Munkfors. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Banan

Kilometerskyltar finns var 5:e km, visar kilometer kvar till mål. De sista 5 km är märkta vid varje km. Tänk på att banan är smal och att försiktighet bör iakttas, hänsyn till medtävlande skall visas. Som grundregel gäller att vid förbipasserande tävlande bakifrån, håll till höger.

Under loppets första 10 km kommer det vara tekniskt, det kommer dessutom en halkig bro och en smal tunnel, försiktighet bör iakttas. Samma gäller under loppets sista 5 km då banan kommer in i Karlstad centrum och den blir lite mer teknisk.

Vid alla vägövergångar finns flaggvakter. Skogsvägar och stigar som korsar banan är avstängda med plastband och informationsskyltar. Ojämnheter i asfalten, brunnar m.m är märkta med färg strax innan. Se bansträckningen >

Maxtider – reptider

Maxtiden för 90K är satt till 10 timmar och för 60K till 8 timmar. Följande reptider gäller:

 • Munkfors: kl 12:15
 • Edeby: kl 14:30
 • Forshaga: kl 16:30
 • Edsgatan: kl 18.00

Vätskestationer

Vätskestationer kommer att finnas vid 7 platser utöver start och mål. Se bansträckningen >
Utbudet vid vätskestationerna är: banan, bulle, vatten, sportdryck samt choklad och kaffe vid de två sista vätskestationerna, Forshaga och Edsgatan.

Hjul/skidor

Tävlingen följer Svenska Skidförbundets rekommendationer gällande träningshjul vid rullskidtävlingar.

Ur SSFs arbetsgrupp för rullskidors rekommendationer:

 • Vi rekommenderar att man som arrangör bara godkänner hjul som har någon typ av tryckt markering på hjulen. Detta för att som arrangör slippa diskussioner med åkarna kring godkännandet. Det finns hjul som är helt omarkerade men dessa har i regel några år på nacken, sedan flera år tillbaka har alla seriösa rullskidstillverkare tydliga markeringar på hjulen som visar vilket rullmotstånd de har.
 • I listan nedan står alla godkända hjul från respektive fabrikat. T.ex. under Swenor så står det 2, 3 eller 4. Vanliga standardhjul är då markerade med en ”2”, sen finns det trögare hjul som heter 3 eller 4, de går långsammare, men de är också godkända för att tävla på.
 • Fler fabrikat än de här nedan kan tillkomma efter hand.

Hjulfabrikat

Märkning

Övrig information

A-E Skidan

2

Svarta gummihjul

Atlas

2

Svarta gummihjul

Elpex

2, 3 eller 4

Svarta gummihjul och rosa PU-hjul

Fixy

2 (instansat i metallen på hjulet)

Svarta gummihjul

Marwe

0, 6 eller 7

Svarta gummihjul

Skigo

2 eller 3

Svarta gummihjul

Skimateria

2

Blå PU-hjul

Ski Skett

L, P 2 eller 4

Svarta och blåa hjul

Skistar

M eller 2

Swenor

2, 3 eller 4

Svarta gummihjul

Swix

2 eller 3

Svarta gummihjul

 

Kontroll sker före start och efter målgång. Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr.

Stavar

Tävlingen följer Svenska Skidförbundets riktlinjer för stavlängder:

 • Vid rullskidtävlingar i klassisk teknik får den maximala stavlängden vara 83 % av kroppslängden + 2 cm.
 • Kroppslängden mäts med skidpjäxorna påtagna när åkaren står på en plan yta.
 • Stavlängden mäts från stavspetsen upp till handremmens överkant där den fäster i handtaget.
 • Alla mätningar skall avrundas i hela centimeter enligt följande: Mindre än 0,5 cm avrundas nedåt, 0,5 cm och högre avrundas uppåt.

Stavmätningsstationer finns i både starten och målet. Reservstavar för utlåning kommer att finnas på samtliga drickastationer. Reservstavar skall återlämnas på avsedd plats i start/målområde.

Ersättningsstavar

Vid stavbrott finns det ersättningsstavar på samtliga vätskestationer i anslutning till sjukvården. För att få en ersättningsstav ska startnummer noteras av en funktionär. Ersättningsstavar lämnas in på anvisad plats vid mål. Ej återlämnad stav debiteras deltagaren.

Brutna stavar som tas emot av funktionärer lämnas med efteråkaren/sweeperbilen och kommer finnas i målområdet efter att sista tävlande har gått i mål för att hämtas. Stavarna kommer även att finnas på organisationens kontor ca 1 månad efter tävlingen för att hämtas. Stavar kommer inte att skickas till tävlande.

Hjälm och glasögon

Hjälm och glasögon skall användas av samtliga deltagare.

Kontroll av utrustning

Materialkontroll kommer att ske genom stickprov före loppet. Efter loppet kommer de 200 första åkarna kontrolleras och därefter stickprov på övriga. Funktionärer har till uppgift att rapportera samt dokumentera åkare som har misstänkt felaktig utrustning och dessa kommer kontrolleras direkt efter målgång. Otillåten utrustning medför sanktion.

Nummerlappsutdelning

Nummerlappar och chip kan hämtas på följande platser och tider:

 • Vid starten i Uddeholm, Uddeholmsladan Se karta >
  Söndag kl. 06:30 – 08:30
 • Vid starten i Munkfors, Gamla Bruket Se karta >
  Söndag kl 09.00 – 10.30
 • Vid starten i Forshaga, Forshaga Lärcenter Se karta >
  Söndag kl. 12.00 – 13.00

Anmälan på plats och byte av namn

Anmälan på plats och byte av namn på deltagare går att göra fram tills dess att nummerlappsutdelning stänger, platser och tider se ovan. OBS! Betalning hanteras endast via kort eller swish.

Parkering

Parkering finns vid starten i Uddeholm. Se karta >
Parkering finns vid starten i Munkfors. Se karta >
Parkering finns vid starten i Forshaga. Se karta >
I målet vid Museiparken hänvisas till allmänna parkeringsplatser i Karlstads Centrum. Se karta >

Bussar till start

För de som köpt busstransport kommer buss att avgå från målet vid Museigatan i Karlstad. Läs mer om bussarna och avgångstider här.

Transport av väskor till mål

För transport av väskor till målet i Karlstad ska väskan lämnas vid anvisad plats vid startområdet.

Sjukvård – olycka

Sjukvård i form av sjuksköterska med sjukvårdsväska finns i start, mål samt vid vätskestationerna. Deltagare som uppmärksammar att en medtävlande behöver sjukvård ska meddela detta till närmaste funktionär och/eller ringa tävlingens sjukvårdskoordinator, 072-587 78 49. Om situationen är akut, ring 112!

Bryta tävlingen

Tävlande som bryter har möjlighet att åka med efteråkare (minibuss) till närmaste vätskestation för att därefter få busstransport till målet i Karlstad.  För att komma i kontakt med efteråkaren ring 072-227 05 49.

OBS! Chipet ska lämnas till sjukvårdare vid vätskestationen.

Återlämning chip

Chip ska återlämnas vid anvisad plats direkt efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören. Försäkringar finns, exv via Folksam.

Dusch & omklädning

Möjlighet till dusch och omklädning finns via kortare busstransport från målområdet.

Spurtpriser & prispengar

Vid vätskestationerna Munkfors och Forshaga kommer spurtpriser delas ut till de tre främsta i dam- och herrklass:

 1. 5000 kr
 2. 3000 kr
 3. 2000 kr

I målet i Karlstad kommer prispengar delas ut till de tre främsta i dam- och herrklass:

 1. 5o 000 kr
 2. 3o 000 kr
 3. 20 000 kr

Resultat & prisutdelning

Resultat kommer att publiceras på klaralvsloppet.se

Samtliga deltagare kommer att få en medalj direkt efter målgång. Prisutdelning för de tre bästa (herrar resp damer) kommer att ske 13:00.

 

Partners