Tävlingsinformation – PM Rollerski

Tävlingsform

Tävlingen genomförs i klassisk teknik i enlighet med Svenska Skidförbundets regler. All annan åkning är förbjuden och medför sanktion. Det finns tre distanser/klasser att välja mellan:

 • 90 km, tävlingsklass. Deltagarna i 90K måste fylla 17 år under kalenderåret. Deltagare seedas utifrån redovisade resultat vid anmälan och placeras i startgrupper. Seedningen görs helt klar i början av tävlingsveckan. Tävlingar som prioriteras som seedningsgrundande till Klarälvsloppet är Klarälvsloppet, Alliansloppet samt Vasaloppet. Roller Ski 90K är seedningsgrundande till Vasaloppet.
  OBS! För att arrangören skall klara hanteringen av rättvis seedning skall anmälan ske senast måndag i tävlingsveckan kl 13.00. Anmälda därefter garanteras ej rättvis seedning.
 • 60 km, motionsklass. Deltagarna i 60K måste fylla 17 år under kalenderåret. Deltagarna väljer startgrupper utifrån egen beräknad åktid. Deltagare som kör motionsklass erhåller tid.
 • 21 km, motionsklass.  Deltagarna i 21K måste fylla 11 år under kalenderåret. Deltagarna väljer startgrupper utifrån egen beräknad åktid. Deltagare som kör motionsklass erhåller tid.

Starten 90K, Uddeholm, söndag kl 09.00 (Startled ELIT startar 08.00)

Starten äger rum vid Uddeholmsladan i Uddeholm. Se karta >

Starten för ROLLER SKI 90K är 09:00. Läs särskild information kring startled ELIT längre ner.

Deltagare har access till startfållorna 30 minuter före start. Deltagarna kommer att seedas i följande startled:

 1. Startled 1 – ELIT,  startnummer HERR 1-75, startnummer DAM 101-125
 2. Startled 2 Dam/Herr, startnummer 201- 300
 3. Startled 3 Dam/Herr, startnummer 301 – 400
 4. Startled 4 Dam/Herr, startnummer 401 – 500
 5. Startled 5 Dam/Herr, startnummer 501 – 600

Startområdet kommer att vara uppmärkt i enlighet med dessa startled. I startled ELIT är det startskottet som startar tidtagningen. I övriga startled startar tiden först när åkaren passerar startlinjen.

Startled 1 – ELIT

Deltagare som är aktuella för startled ELIT meddelas detta av arrangören vid publiceringen av slutlig startlista i tävlingsveckan. 

De högst seedade deltagarna i tävlingsklassen (max 100 personer) placeras av arrangören i startled 1 – ELIT. Seedning sker i första hand på FIS-punkter och ranking i Ski Classics. Deltagare i startled ELIT lyder under riktlinjer som delges via separat PM.

OBS! Starttiden för startled ELIT är kl 08.00 för att anpassa mot tv-sändning.

Startled 1 – ELIT kör med låneskidor från SWENOR som märks med åkarens startnummer och erhålls i direkt anslutning till starten. OBS! ELIT Herr åker med hjultyp treor och ELIT Dam åker med hjultyp tvåor.

Låneskidor kan testas före start vid följande tider:

 • Lördag, vid målet i Museiparken Karlstad kl. 15:00 – 19:00, på parkeringen bakom Lerinmuséet. Se karta >

Deltagare i elitklassen har möjlighet att ha en person som cyklar med reservstavar under loppet. Endast tillåtet för cyklist med avsedd väst som delas ut av tävlingsledaren.

Kontakta tävlingsledare Annika Dahlman angående frågor kring startled 1 – ELIT, 072-507 70 35 alt [email protected].

Starten 60K, Munkfors, söndag kl 11.00

Starten för ROLLER SKI 60K är 11:00 från Gamla Bruket i Munkfors. Se karta >
OBS! Enklaste väg till starten sker via denna infart; Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 10:30. Starten kommer ske i grupper med max 20 åkare i varje grupp. Grupperna startar med tidsmellanrum och släpps in i övriga startfältet som startat i Uddeholm. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Starten 21K, Forshaga, söndag kl 13.30

Starten för ROLLER SKI 21K är 13:30 från Forshaga Lärcentrum. Se karta >

Deltagare har access till startfållorna från 13:00. Starten kommer ske i grupper med max 20 åkare i varje grupp. Grupperna startar med tidsmellanrum och släpps in i övriga startfältet som startat i Uddeholm eller Munkfors. Tidtagning startar först när åkaren passerar startlinjen.

Banan

Kilometerskyltar finns var 5:e km, visar kilometer kvar till mål. De sista 5 km är märkta vid varje km. Tänk på att banan är smal och att försiktighet bör iakttas, hänsyn till medtävlande skall visas. Som grundregel gäller att vid förbipasserande tävlande bakifrån, håll till höger.

Under loppets första 10 km kommer det vara tekniskt, det kommer dessutom en halkig bro och en smal tunnel, försiktighet bör iakttas. Samma gäller under loppets sista 5 km då banan kommer in i Karlstad centrum och den blir lite mer teknisk.

Vid alla vägövergångar finns flaggvakter. Skogsvägar och stigar som korsar banan är avstängda med plastband och informationsskyltar. Ojämnheter i asfalten, brunnar m.m är märkta med färg strax innan. Se bansträckningen >

Maxtider – reptider

Maxtiden för 90K är satt till 10 timmar och för 60K till 8 timmar. Följande reptider gäller:

 • Munkfors: kl 12:15
 • Edeby: kl 14:30
 • Forshaga: kl 16:30
 • Edsgatan: kl 18.00

Vätskestationer

Vätskestationer kommer att finnas vid 7 platser utöver start och mål. Se bansträckningen >
Utbudet vid vätskestationerna är: banan, bulle, vatten, sportdryck samt choklad och kaffe vid de två sista vätskestationerna, Forshaga och Edsgatan.

Hjul/skidor

Tävlingen följer Svenska Skidförbundets rekommendationer gällande träningshjul vid rullskidtävlingar. (Klicka på länken så öppnas dokumentet)

Kontroll sker före start och efter målgång. Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr.

Stavar

Tävlingen följer Svenska Skidförbundets riktlinjer för stavar:

 • Vid rullskidtävlingar i klassisk teknik får den maximala stavlängden vara 83 % av kroppslängden + 2 cm.
 • Kroppslängden mäts med skidpjäxorna påtagna när åkaren står på en plan yta.
 • Stavlängden mäts från stavspetsen upp till handremmens överkant där den fäster i handtaget.
 • Alla mätningar skall avrundas i hela centimeter enligt följande: Mindre än 0,5 cm avrundas nedåt, 0,5 cm och högre avrundas uppåt.
 • Stavmätningsstationer finns i både starten och målet. Reservstavar för utlåning kommer att finnas på samtliga drickastationer. Reservstavar skall återlämnas på avsedd plats i start/målområde.
 • OBS! Från 1 juli 2023 MÅSTE alla som åker rullskidtävling ha godkänd rullskidtruga med en minsta diameter på 30 mm.

Ersättningsstavar

Vid stavbrott finns det ersättningsstavar på samtliga vätskestationer i anslutning till sjukvården. För att få en ersättningsstav ska startnummer noteras av en funktionär. Ersättningsstavar lämnas in på anvisad plats vid mål. Ej återlämnad stav debiteras deltagaren.

Brutna stavar som tas emot av funktionärer lämnas med efteråkaren/sweeperbilen och kommer finnas i målområdet efter att sista tävlande har gått i mål för att hämtas. Stavarna kommer även att finnas på organisationens kontor ca 1 månad efter tävlingen för att hämtas. Stavar kommer inte att skickas till tävlande.

Hjälm och glasögon

Hjälm och glasögon skall användas av samtliga deltagare.

Kontroll av utrustning

Materialkontroll kommer att ske genom stickprov före loppet. Efter loppet kommer de 200 första åkarna kontrolleras och därefter stickprov på övriga. Funktionärer har till uppgift att rapportera samt dokumentera åkare som har misstänkt felaktig utrustning och dessa kommer kontrolleras direkt efter målgång. Otillåten utrustning medför sanktion.

Nummerlappsutdelning

Nummerlappar och chip kan hämtas på följande platser och tider:

 • Vid starten i Uddeholm, Uddeholmsladan Se karta >
  Söndag kl. 06:30 – 08:30
 • Vid starten i Munkfors, Gamla Bruket Se karta >
  Söndag kl 09.00 – 10.30
 • Vid starten i Forshaga, Forshaga Lärcenter Se karta >
  Söndag kl. 12.00 – 13.00

Anmälan på plats och byte av namn

Anmälan på plats och byte av namn på deltagare går att göra fram tills dess att nummerlappsutdelning stänger, platser och tider se ovan. OBS! Betalning hanteras endast via kort eller swish.

Parkering

Parkering finns vid starten i Uddeholm. Se karta >
Parkering finns vid starten i Munkfors. Se karta >
Parkering finns vid starten i Forshaga. Se karta >
I målet vid Museiparken hänvisas till allmänna parkeringsplatser i Karlstads Centrum. Se karta >

Bussar till start

För de som köpt busstransport kommer buss att avgå från målet vid Museigatan i Karlstad. Läs mer om bussarna och avgångstider här.

Transport av väskor till mål

För transport av väskor till målet i Karlstad ska väskan lämnas vid anvisad plats vid startområdet.

Sjukvård – olycka

Sjukvård i form av sjuksköterska med sjukvårdsväska finns i start, mål samt vid vätskestationerna. Deltagare som uppmärksammar att en medtävlande behöver sjukvård ska meddela detta till närmaste funktionär och/eller ringa tävlingens sjukvårdskoordinator, 072-587 78 49. Om situationen är akut, ring 112!

Bryta tävlingen

Tävlande som bryter har möjlighet att åka med efteråkare (minibuss) till närmaste vätskestation för att därefter få busstransport till målet i Karlstad.  För att komma i kontakt med efteråkaren ring 072-227 05 49.

OBS! Chipet ska lämnas till sjukvårdare vid vätskestationen.

Återlämning chip

Chip ska återlämnas vid anvisad plats direkt efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören. Försäkringar finns, exv via Folksam.

Dusch & omklädning

Möjlighet till dusch och omklädning finns i anslutning till målområdet.

Spurtpriser & prispengar

Vid vätskestationerna Munkfors och Forshaga kommer spurtpriser delas ut till de tre främsta i dam- och herrklass:

 1. 5000 kr
 2. 3000 kr
 3. 2000 kr

I målet i Karlstad kommer prispengar delas ut till de tre främsta i dam- och herrklass:

 1. 5o 000 kr
 2. 3o 000 kr
 3. 20 000 kr

Resultat & prisutdelning

Resultat kommer att publiceras på klaralvsloppet.se

Samtliga deltagare kommer att få en medalj direkt efter målgång. Prisutdelning för plac 1-3 i mål samt vid spurtpriser (herrar resp damer) kommer att ske 12:30.